Dalsze reperkusje po nalocie na kościół

Chiny · Opublikowano
ch-dingshuqi-jiaxuewei-caa-lg

Ponad pięć lat temu Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu w Chinach został napadnięty, co doprowadziło do wielu aresztowań. W kolejnych latach Komunistyczna Partia Chin podjęła wspólny wysiłek, aby nękać członków tej społeczności chrześcijańskiej, próbując całkowicie zamknąć kościół. Niedawno, 28 października, kościół zorganizował w hotelowej sali konferencyjnej ceremonię wręczenia dyplomów studentom małej uczelni biblijnej, którą prowadzi. Jednak po uznaniu tego wydarzenia za „nielegalne”, zostało ono również zlikwidowane przez władze. Podczas nalotu diakon kościoła o imieniu Jia Xuewei doznał złamania żebra w wyniku pobicia przez agenta bezpieczeństwa narodowego. Mimo że ten chrześcijański lider złożył skargę przeciwko swojemu napastnikowi, zastraszanie i prześladowania ze strony komunistycznych urzędników nie ustały. Ze względu na naciski wywierane przez urzędników na właściciela domu, w którym mieszkał Jia, został on zmuszony do wyprowadzenia się. W podobnej sytuacji znalazło się o najmniej dwóch innych przywódców kościoła, ponieważ ich umowy wynajmu również zostały rozwiązane . Inne zdarzenie miało miejsce u rodziny kaznodziei Ding Shuqi, kiedy to odcięto dopływ wody, próbując zmusić mieszkańców do opuszczenia domu. 9 grudnia, w rocznicę pierwszego nalotu, który miał miejsce pięć lat temu, władze Chengdu próbowały na różne sposoby powstrzymać członków kościoła przed uczestniczeniem w wydarzeniach prowadzonych online, na poprzez ostrzeżenia telefoniczne lub osobiste, prześladowanie, przerwy w dostawie prądu i przymusowe zatrzymania. Kilku przywódców kościoła zostało również zatrzymanych w celu przesłuchania. Podczas gdy niektórzy z nich zostali zwolnieni jeszcze tej samej nocy, Jia Xuewei został zmuszony do pozostania w „areszcie administracyjnym” do 22 grudnia. Ponadto kaznodzieja Dai Zhichao, który został aresztowany pod zarzutem „wywoływania kłótni i prowokowania kłopotów”, jest obecnie przetrzymywany w areszcie śledczym w Chengdu.

Pamiętajmy w modlitwie o każdym z tych zatrzymanych liderów kościoła, prosząc Pana, aby wspierał ich w tej trudnej sytuacji, zwiększając ich siłę, miłość i cierpliwą wytrwałość. Nadal módlmy się za innych członków Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, w tym tych, którzy zostali wysiedleni ze swoich domów, ponieważ wielokrotnie spotykają się z zastraszaniem i nękaniem ze strony władz. Niech ci wierzący otrzymają bardzo potrzebną mądrość, prowadzenie i pokój, gdy wiernie starają się kontynuować swoją działalność duszpasterską pomimo nieubłaganego sprzeciwu władz.

Na zdjęciu: Ding Shuqi i Jia Xuewei

Źródło: ChinaAid, VOM Canada


Więcej informacji z Chin:

Więzieni w Chinach: